Willkommen bei technogymstore.at

Cookie Policy

Smernica o súboroch cookie 

 

Súbory cookie sú tvorené časťami kódu, ktoré sú nainštalované v prehliadači a pomáhajú poskytovateľovi poskytovať služby, ktoré slúžia na deklarovaný účel. Určitý účel, na ktorý sú súbory cookie nainštalované, môže tiež vyžadovať súhlas používateľa.

Ak je inštalácia súboru cookie podmienená súhlasom, môže byť kedykoľvek odvolaný podľa pokynov v tomto dokumente.

 

 

Technické súbory cookie a súbory cookie slúžiace na agregované štatistické účely

  • Aktivity nevyhnutné na funkčnosť služby

 

Tieto internetové stránky používajú súbory cookie na ukladanie relácií používateľov a na zaisťovanie nevyhnutných činností na prevádzku týchto internetových stránok, napríklad v súvislosti s rozložením dátovej prevádzky.


  • Aktivity v súvislosti s nastaveniami, optimalizáciou a štatistikami

 

Tieto internetové stránky používajú súbory cookie na ukladanie nastavenia prehliadača a optimalizáciu zážitku používateľa pri prezeraní. K týmto súborom cookie prislúchajú napríklad také súbory cookie, ktoré nastavujú jazyk a menu alebo také súbory cookie, ktoré sa používajú na správu štatistík pôvodného poskytovateľa, ktoré prevádzkuje priamo poskytovateľ stránok.

 

Iné typy súborov cookie alebo tretie strany, ktoré inštalujú súbory cookie

 

Niektoré z nižšie uvedených služieb spravujú štatistiky v agregovanej a anonymnej podobe a nemusia nutne vyžadovať súhlas používateľa, alebo môžu byť prevádzkované priamo poskytovateľom – v závislosti od opisu, bez pomoci iných poskytovateľov.

Ak sa v rámci nástrojov objavia služby poskytované inými poskytovateľmi, je možné ich okrem tu špecifikovaných informácií a bez vedomia poskytovateľa využívať na sledovanie správania sa používateľov pri prezeraní obsahu internetu. Podrobnejšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov uvedených služieb.

  • Analytika

Pomocou služieb uvedených v tejto časti môže vlastník sledovať a analyzovať dátovú prevádzku a sledovať správanie sa používateľov.

 

Google Analytics s anonymizáciou IP (Google Inc.)

 

Google Analytics je internetová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. („Google“). Spoločnosť Google využíva zhromaždené údaje na sledovanie a skúmanie toho, ako sú tieto internetové stránky používané, na vytváranie správ o ich aktivitách a ich spoločnom využívaní s ďalšími službami spoločnosti Google.

Google môže využívať zhromaždené údaje na kontextualizáciu a personalizáciu reklám svojej vlastnej reklamnej siete.

Na týchto internetových stránkach je povolená anonymizácia IP, a preto bude IP adresa používateľov služby Google vopred skrátená v členských štátoch Európskej únie alebo u iných zmluvných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude úplná adresa IP odoslaná na server Google v USA a tam skrátená.

 

Zhromažďované osobné údaje: súbory cookie a údaje o používaní.

 

Miesto spracovania: Spojené štáty – Zásady ochrany osobných údajovOpt Out. Účastník dohody Privacy Shield.

 

Google AdWords Conversion-Tracking (Google Inc.)

 

AdWords Conversion-Tracking je analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc., ktorá prepája údaje z reklamnej siete AdWords spoločnosti Google s činnosťami vykonávanými týmito internetovými stránkami.

 

Zhromažďované osobné údaje: súbory cookie a údaje o používaní.

 

Miesto spracovania: Spojené štáty – Zásady ochrany osobných údajov. Účastník dohody Privacy Shield.

 

Facebook Ads Conversion-Tracking (Facebook, Inc.)

 

Facebook Ads Conversion-Tracking je analytická služba poskytovaná spoločnosťou Facebook Inc., ktorá prepája údaje z reklamnej siete spoločnosti Facebook s činnosťami vykonávanými týmito internetovými stránkami.

 

Zhromažďované osobné údaje: súbory cookie a údaje o používaní.

 

Miesto spracovania: Spojené štáty – Zásady ochrany osobných údajov. Účastník dohody Privacy Shield

 

  • Zobrazenie obsahu externých platforiem

 

Tento typ služieb umožňuje používateľom prezerať obsah hostovaný na externých platformách priamo prostredníctvom týchto internetových stránok a komunikovať s ním.

Ak je taká služba nainštalovaná, môže zhromažďovať údaje z dátovej prevádzky pre stránky, na ktorých je nainštalovaná, i keď ju používatelia nepoužívajú.

 

Widget Mapy Google (Google Inc.)

 

Mapy Google sú služby na vizualizáciu mapových podkladov spoločnosti Google Inc., ktoré umožňujú týmto internetovým stránkam vložiť príslušný obsah zo stránok tejto služby.

 

Zhromažďované osobné údaje: súbory cookie a údaje o používaní.

 

Miesto spracovania: Spojené štáty – Zásady ochrany osobných údajov. Účastník dohody Privacy Shield.

 
  • Reklama

Tento typ služieb umožňuje týmto internetovým stránkam využívať údaje používateľov na zobrazovanie reklamy v podobe reklamných prúžkov a iných marketingových metód, prípadne podľa záujmu používateľa.

To neznamená, že sú na tento účel využívané všetky osobné údaje. Ďalšie informácie a podmienky používania sú uvedené nižšie.

Niektoré z nižšie uvedených služieb môžu využívať súbory cookie na identifikáciu používateľov alebo takzvané opätovné cielenie reklamy na základe správania sa používateľov. Pomocou tejto metódy je možné identifikovať tiež záujmy a správanie sa používateľov s cieľom prispôsobenia reklamy pri prezeraní mimo týchto internetových stránok. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov príslušných služieb.

Okrem možnosti podania námietky (alebo možnosti opt-out), ktorá je ponúkaná nižšie uvedenými službami, môže používateľ podať námietku proti používaniu súborov cookie službami tretích strán tým spôsobom, že navštívi stránku opt-out iniciatívy Network Advertising.

 

DoubleClick for Publishers (Google Inc.)

 

DoubleClick for Publishers je reklamná služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc., ktorá umožňuje zobrazovať vlastníkovi reklamné kampane v spojení s externými reklamnými sieťami. Vlastník nemá priamy vzťah s tretími stranami, ak nie je v tomto dokumente uvedené inak.

S cieľom odmietnutia sledovania rôznymi reklamnými sieťami môžu používatelia využiť Youronlinechoices. Ak sa chcete dozvedieť o využití dát spoločnosťou Google viac, otvorte si stránku Google's partner policy.

Táto služba využíva súbor cookie „DoubleClick“ na sledovanie toho, ako sú tieto internetové stránky používané a ako používatelia reagujú na inzerciu, ponúkané produkty a služby.

Používatelia majú možnosť zakázať všetky súbory cookie „DoubleClick“ kliknutím na nasledujúci odkaz: www.google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=de.

 

Zhromažďované osobné údaje: súbory cookie a údaje o používaní.

 

Miesto spracovania: Spojené štáty – Zásady ochrany osobných údajov.

 

  • Remarketing a cielenie reklamy na základe správania sa používateľov

 

Tento typ služieb umožňuje týmto internetovým stránkam a ich partnerom analyzovať to, akým spôsobom boli tieto internetové stránky používané v predchádzajúcich reláciách používateľa na cielenú propagáciu, optimalizáciu a používanie reklamy.

Táto činnosť sa vykonáva sledovaním údajov o používaní a využívaním súborov cookie – informácií, ktoré sú posielané partnerom zodpovedným za kampane remarketingu a cielenia reklamy na základe správania sa používateľov.

Okrem možnosti podania námietky (alebo možnosti opt-out), ktorá je ponúkaná nižšie uvedenými službami, môže používateľ podať námietku proti používaniu súborov cookie službami tretích strán tým spôsobom, že navštívi stránku opt-out iniciatívy Network Advertising.

 

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

 

Facebook Custom Audience je služba remarketingu a cielenia reklamy na základe správania sa používateľov spoločnosti Facebook, Inc., ktorá prepája aktivity na týchto internetových stránkach s reklamnou sieťou spoločnosti Facebook.

 

Zhromažďované osobné údaje: súbory cookie a e-mail.

 

Miesto spracovania: Spojené štáty – Zásady ochrany osobných údajovOpt Out. Účastník dohody Privacy Shield.


 

Ako môžem udeliť alebo odvolať súhlas s inštaláciou súborov cookie?

 

Okrem informácií opísaných v tomto dokumente môže používateľ spravovať nastavenie súborov cookie priamo vo svojom internetovom prehliadači, a tým zabrániť tretím stranám v inštalácii súborov cookie. Nastavenie prehliadača tiež umožňuje odstrániť súbory cookie nainštalované v minulosti vrátane tých, ktoré môžu mať uložený súhlas s inštaláciou súborov cookie prostredníctvom týchto internetových stránok. Požívateľ môže napríklad nájsť informácie o správe súborov cookie v najčastejšie používaných internetových prehliadačoch na nasledujúcich adresách: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari a Microsoft Internet Explorer.

V súvislosti so súbormi cookie nainštalovanými tretími stranami môžu používatelia spravovať svoje preferencie a odvolať súhlas kliknutím na príslušný odkaz opt-out (ak je k dispozícii), pomocou prostriedkov uvedených v zásadách ochrany osobných údajov tretej strany alebo kontaktovaním tretej strany. Bez ohľadu na vyššie uvedené poskytovateľ informuje o tom, že používatelia môžu postupovať podľa inštrukcií na stránkach EDAA (EU), Network Advertising Initiative (USA) a Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonsko) alebo iných služieb a využiť ich vo svoj prospech. Také služby umožňujú používateľovi definovať nastavenie sledovania takmer pre všetky reklamné nástroje. Poskytovateľ preto odporúča, aby používatelia okrem informácií uvedených v tomto dokumente využívali navyše tieto prostriedky.

 

Poskytovateľ a správca osobných údajov

 

the fitness company Handels GesmbH DIČ: ATU58196222

OR: 194243b

Registrový súd: Landes- und Bezirksgericht v Linzi Sídlo spoločnosti:

Kornstraße 1

4060 Leonding

Rakúsko

Tel.: 0732 / 671 000

Fax: 0732 / 671 000-10

E-mailová adresa správcu osobných údajov: info@fitnesscompany.at

 

Vzhľadom na to, že tieto internetové stránky využívajú služby iných poskytovateľov, ktoré inštalujú súbory cookie a ďalšie podobné sledovacie systémy, ktoré nemôžu byť technicky kontrolované poskytovateľom, musí byť každý konkrétny odkaz na súbory cookie a sledovacie systémy iných poskytovateľov považovaný za indikatívny. Úplné informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov príslušných iných poskytovateľov, ktorí sú uvedení v tomto dokumente.

Vzhľadom na objektívnu zložitosť, ktorá je spojená s identifikáciou technológií založených na súboroch cookie, žiadame používateľov, aby kontaktovali poskytovateľov, ak budú požadovať ďalšie informácie o používaní súborov cookie na týchto internetových stránkach.