Willkommen bei technogymstore.at

Zásady ochrany osobných údajov

  

Tieto internetové stránky zhromažďujú osobné údaje svojich používateľov.

 

Osobné údaje zhromažďované na nasledujúce účely za využitia nasledujúcich služieb:

 

Analytika

Google Analytics s anonymizáciou IP, Google AdWords Conversion-Tracking a Facebook Ads Conversion-Tracking

Osobné údaje: cookies a údaje o využívaní

 

Prihlásenie a overenie Facebook Authentication

Osobné údaje: rôzne typy údajov, ako je opísané v zásadách ochrany osobných údajov služby

 

Priame prihlásenie

Osobné údaje: adresa, e-mail, faxové číslo, krajina, dodacia adresa, priezvisko, názov spoločnosti, heslo, PSČ, fakturačná adresa, štát, mesto, telefónne číslo, DIČ a meno

 

Zobrazenie obsahu externých platforiem Widget Mapy Google

Osobné údaje: cookies a údaje o využívaní

 

MyFonts

Osobné údaje: údaje o využívaní a rôzne typy údajov, ako je opísané v zásadách ochrany osobných údajov služby

 

Kontaktovanie používateľa

Telefonický kontakt

Osobné údaje: telefónne číslo

 

Kontaktný formulár

Osobné údaje: e-mail, priezvisko, PSČ, telefónne číslo a meno

 

Mailingový zoznam alebo informačný bulletin

Osobné údaje: e-mail

 

Remarketing a cielenie reklamy na základe správania sa používateľov Facebook Custom Audience

Osobné údaje: cookies a e-mail

 

Spracovanie platieb SOFORT, PayPal a Wirecard

Osobné údaje: rôzne typy údajov, ako je opísané v zásadách ochrany osobných údajov služby

 

Reklama

DoubleClick for Publishers

Osobné údaje: cookies a údaje o využívaní

 

Prístup k profilom tretích strán Prístup k profilu na Facebooku Oprávnenie: e-mail

 

Ďalšie informácie o osobných údajoch

 

Právny základ (všeobecné)

Na ochranu osobných údajov slúži Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov, zákon o ochrane údajov z roku 2000 a novelizovaný zákon o ochrane osobných údajov z roku 2018. Vaše údaje spracovávame výlučne na základe zákonných ustanovení (GDPR, DSG 2018, TKG 2003).

 

Spracovanie údajov

Spracovanie údajov prebieha na základe zákonných ustanovení § 96 ods. 3 TKG a čl. 6 ods. 1 písm. A) (súhlas) GDPR.

 

Údaje maloletých osôb

V zásade nespracovávame údaje maloletých osôb a nemáme na to ani oprávnenie. Odoslaním súhlasu potvrdzujete, že ste dosiahli 14 rokov alebo je k dispozícii súhlas vášho právneho zástupcu.

 

Bezpečnosť údajov

Spoločnosť fitness company Handels GmbH využíva technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu uložených osobných údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou alebo zničením a proti prístupu neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú v súlade s technickým pokrokom.

 

On-line predaj tovaru a služieb

Zhromaždené osobné údaje budú využívané na poskytovanie služieb alebo predaj tovaru; to zahŕňa platby a prípadné dodávky.

 

Osobné údaje zhromažďované s cieľom vykonania platby môžu obsahovať údaje o kreditnej karte, o bankovom účte potrebnom na prevod alebo iných predpokladaných platobných metódach. Typ údajov, ktorý tieto internetové stránky zhromažďujú, závisí od použitého platobného systému.

 

Kontaktné informácie

 

Poskytovateľ a správca osobných údajov

fitness spoločnosť Handels GesmbH Kornstraße 1

4060 Leonding

Rakúsko

E-mailová adresa správcu osobných údajov: info@fitnesscompany.at

Tieto internetové stránky zhromažďujú osobné údaje svojich používateľov.