Dodacie podmienky

  • Špedičná firma robí dodávku až na okraj cesty zadanej adresy. Tovar si musí zákazník sám odniesť na dodaciu adresu.
  • Rozvoz výlučne v rámci Rakúska.
  • Dodacie lehoty sa pokladajú za nezáväzné, pokiaľ sa výslovne písomne nevyhlásia za záväzne dohodnuté.
  • Na zaistenie úverového rizika si fitness company Handels GesmbH výslovne vyhradzuje právo dodať tovar až po jeho úhrade.

 

 Dodávka zmontovaného tovaru

  • Vybraný tovar je možné dopredu zmontovať a odoslať v stave pripravenom na používanie.
  • Dodacia lehota, vždy podľa konkrétnej dostupnosti tovaru, je 1 - 2 týždne.
  • Platia zvyčajné dodacie podmienky (pozri hore).

 

Montáž na mieste

  • Pri montáži sa dodávka oneskorí o 5 - 6 týždňov.
  • Pozor: Pri montáži naším servisným tímom vzniknú dodatočné náklady. Náš zákaznícky servis vás v súvislosti s tým bude kontaktovať.